Friday, May 30, 2008

GURU

antara guru yang mengajar dan tidak mengajar.antara guru yang berdisplin dan tidak berdisplin.antara guru yang bercita-cita dan tidak bercita-cita.antaraguru yang rajin dan yang malas.sedikit sangat guru yang membakar diri sendiri.tak percaya lihatlah sendiri.dalam pada itu ramaijuga masyarakat yang tidak menghargai peranan guru dalam mendidik anak-anak.KESIAN GURU.

iframe

Merasa Alam I