Tuesday, May 13, 2008

Objektif

Objektif :

1. Untuk memberi didikan awal kepada kanak-kanak.
2. Untuk melahirkan insan berilmu.

iframe

Merasa Alam I